Handleiding om zelf je website teksten te schrijven

Het schrijven van teksten is een vak. Of je nu teksten schrijft voor een brochure, een white paper, de krant of een webpagina, er is een bepaalde vaardigheid vereist om de boodschap die je wilt communiceren goed over te laten komen bij je publiek. Het schrijven van teksten is dan ook niet voor iedereen weg gelegd. Het medium waarvoor je teksten schrijft, maar ook de doelgroep, geeft een kader voor de inhoud en opbouw van je teksten. Een internet pagina is een specifiek medium, waarbij, door de aard van dat medium, er niet alleen rekening moet worden gehouden met de specifieke inhoud van de boodschap, maar ook met aspecten die niets met de boodschap te maken hebben. Denk hierbij aan de manier waarop internet pagina’s worden gelezen, (bezoekers “scannen” in plaats van lezen), maar ook het feit dat webpagina’s informatie moeten bevatten waardoor de “crawler” kan zien waar de teksten over gaan en goede indexatie mogelijk is. In dit Edu Expert Artikel gaan we zien wat er komt kijken bij het schrijven van teksten voor een succesvolle webpagina. We beginnen bij de voorbereiding.

1: De voorbereiding.

Voor dat je begint met het schrijven van teksten, moet je jezelf of je tekstschrijver voorbereiden. Volg onderstaande stappen.

A: Bepaal het thema van de pagina.

Behandel in principe slechts één thema per pagina. Hierdoor ben je in staat een pagina te optimaliseren voor maximaal 3 zoekwoorden.

B: Stel vast voor wie de pagina bedoeld is.

Is de pagina bedoeld voor een expert, dan kun je vakjargon gebruiken. Je gaat immers uit van voorkennis van de bezoeker. Wil je technische informatie overbrengen aan iemand die geen expert is, dan zorg je voor laagdrempelige inhoud. Pagina’s zijn altijd gericht op specifieke doelgroepen die hun eigen kenmerken hebben.

C: Stel vast wat je met de pagina wilt bereiken.

Als de pagina bedoeld is voor bezoekers met een koopintentie, dan gebruik je andere teksten dan wanneer de pagina bedoeld is voor bezoekers die zich alleen willen oriënteren op een product of dienst. Een combinatie van doelen kan natuurlijk ook.

Probeer een probleem op te lossen voor je bezoeker. In het verlengde daarvan verkoop je het product of de dienst. Hier geldt de bekende uitspraak: Verkoop gaten, geen boren. Laat de voordelen duidelijk zien.

D: Stel vast wat echt belangrijk is om te communiceren.

Maak onderscheid in wat echt belangrijk is, “need to know”, en wat leuk en informatief is om te communiceren “Nice to know”.

E: Stel vast welke zoekwoorden er bij  het thema en de doelstellingen passen.

Om de juiste zoekwoorden of zoekzinnen vast te stellen, moet er eerst zoekwoordonderzoek worden uitgevoerd. Uit dit zoekwoordonderzoek komen concurrerende zoekwoorden waarvoor de pagina moet worden geoptimaliseerd. Een geoptimaliseerde pagina heeft een zoekwoorddichtheid van maximaal 8%. Je optimaliseert voor maximaal 3 woorden per pagina, bij hevige concurrentie op het zoekwoord beperk je dat tot 1 of 2 zoekwoorden. Gebruik ook synoniemen en verwante woorden.

F: Stel vast hoeveel ruimte je hebt voor de teksten.

Webpagina’s kunnen natuurlijk oneindig lang zijn. Waar het hier om gaat is wat de bezoeker ziet als hij op de pagina landt: Het deel boven de “vouw”. In dit gedeelte komen de teksten die de bezoeker moeten aanzetten om meer van de pagina en website te ontdekken. De ruimte die je hebt wordt verder beperkt door:

– Afmetingen van de header.

– Navigatieblokken

– Grafische elementen zoals foto’s en afbeeldingen

– Grootte van het lettertype

– Opsommingslijstjes

– Call to Action buttons

– Advertenties

– Share buttons

– Afmetingen van de webpagina. (De breedte in pixels, webpagina voor PC, tablet of mobiel)

 

G: Stel vast waar je je teksten plaatst.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bezoekers linksboven in een pagina starten met het scannen van deze pagina. Plaats je belangrijkste teksten daarom linksboven. Hoe verder je op de pagina naar beneden gaat hoe minder belangrijk de teksten worden.

H: Bepaal de teksten van de interne links op de pagina.

Interne links linken naar andere pagina’s op de site. De tekst van de link (de ankertekst) moet een relatie hebben met de inhoud van de te linken pagina’s. Deze moet relevant zijn. Als je vooraf de ankerteksten bepaald van deze links, dan kun je deze op een natuurlijke wijze in de tekst opnemen. Bedenk dat je in eerste instantie voor de bezoeker schrijft en niet voor de zoekmachine.

I: Doe een benchmark.

Kijk bij je concurrenten hoe zij hun teksten inzetten om bezoekers te interesseren voor de producten of diensten. Stel vast hoe jij je kunt onderscheiden.

Gezien voorgaande is het van belang om eerst het grafisch ontwerp van een pagina vast te leggen voordat je begint met je teksten.

 

2: Teksten schrijven

Na de voorbereiding kun je starten met het schrijven van de teksten. Houd hierbij de volgende richtlijnen in acht. We gaan er bij deze richtlijnen van uit dat de teksten worden geschreven voor bezoekers van een algemene (dus niet expert) pagina.

A: Zorg er voor dat in één oogopslag is te zien waar de pagina over gaat.

B: Maak alinea’s van maximaal 5 zinnen.

C: Gebruik zinnen van maximaal 12 woorden

D: Alle alinea’s worden voorafgegaan door een alineakop, de header h1…h6.

E: Maak gebruik van sub koppen en, indien mogelijk en relevant, tabellen.

F: Vermijd bij- en tussen zinnen. Wat in 10 woorden kan doe je niet in 20 woorden.

G: Probeer in elke alinea een Call to Action te plaatsen.

H: Schrijf spreektaal, geen schrijftaal. (Wel afhankelijk van de branche)

I: Gebruik ook synoniemen en verwante woorden.

J: Maak het persoonlijk. Dus niet “het  bedrijf, het instituut” maar: Wij, jij, ons.

K: Gebruik “lijstjes”. Opsommingen zijn makkelijk en snel scanbaar.

L: Maak bij veel tekst gebruik van kleine samenvattingen.

M: Geef voorbeelden. Hiermee kun je de aandacht vasthouden.

N: Kweek herkenbaarheid.

O: De hoeveelheid tekst kan voor de zoekmachine een indicatie zijn van de belangrijkheid van de pagina. Gebruik daarom  minimaal 400 woorden.

P: Teksten op een landingspagina of homepage gebruik je om interesse te wekken. De teksten moeten daarom prikkelend zijn en nieuwsgierig maken. Details plaats je op ander pagina’s

Q: Leef je in, in de zoekvraag die in eerste instantie in de zoekbalk is ingevoerd. Wat zou de intentie van de bezoeker zijn geweest? Als je aan kunt sluiten op deze intentie, dan voldoe je aan het verwachtingspatroon van de bezoeker en is de kans gering dat hij gaat bouncen. (De pagina direct weer verlaten)

 

3: Wat je niet moet doen.

Zoals we in deel 2 hebben gezien, hebben bezoekers hebben meestal een bepaalde verwachting voordat ze op een pagina landen. Stel bezoekers daarom niet teleur en vermijdt het volgende:

A: Plaats geen “welkomstteksten”.

Welkomstteksten zijn niet informatief en sluiten niet aan bij de zoekvraag. Het is bovendien zonde van de kostbare ruimte die je beter kunt benutten voor teksten die interesse opwekken en zoekwoorden bevatten.

B: Vermijd de bedrijfshistorie.

De historie van een bedrijf kan natuurlijk positief bijdragen aan het positioneren van een merkt of product. Om dezelfde reden waarom je geen welkomstteksten op je homepage moet plaatsen, moet je ook terughoudend zijn met informatie over de bedrijfshistorie. Maak op de homepage liever een korte referentie naar deze historie en link vervolgens naar een speciale pagina die geheel gewijd is aan de geschiedenis van het bedrijf.

C: Plaats geen belangrijke teksten in scrips en afbeeldingen.

Een crawler kan geen of slechts beperkt teksten lezen die in scripts of afbeeldingen zijn geplaatst. Het gevolg is dat deze teksten niet kunnen worden geïndexeerd en op geen enkele manier meer kunnen bijdragen aan je ranking. Voor de zoekmachine bestaan deze teksten feitelijk niet.

 

4: Als de website teksten gereed zijn

Als de teksten gereed zijn kun je teksten voor de title en description tag gereedmaken. Omdat je nu precies weet waar de pagina over gaat kun je de teksten van deze tags precies laten aansluiten bij het thema van de pagina. De relevantie van de teksten van de tags en de inhoud van de pagina is een belangrijke factor voor de SERP positie van je pagina.

Deze relevantie is ook van belang om de verwachtingen van de bezoeker te managen. De bezoeker heeft immers mede op basis van de informatie in tag besloten naar de pagina te gaan en wil natuurlijk niet worden teleurgesteld.

Houd bij het maken van teksten voor de title en de description ook rekening met het volgende:

Title tag:

– Hiervoor heb je 55 posities, inclusief spaties en leestekens. Gebruik alle posities.

– Zet de zoekwoorden vooraan in de title tag.

– Gebruik teksten die verleiden en nieuwsgierig maken.

– Je domeinnaam of bedrijfsnaam hoef je niet in de tag te vermelden. In de “samenvatting” is deze al zichtbaar geweest  in de URL van de pagina.

– Plaats zo weinig mogelijk “uitsluitingswoorden”. Uitsluitingswoorden zijn woorden die een zin leesbaar maken, zoals “de, het, een” De crawler negeert deze woorden en ze dragen daarom niet bij aan je positie.

Description tag.

– Hiervoor heb je 155 posities. Gebruik alle posities.

– Zet de zoekwoorden vooraan in de description tag.

– Gebruik ook hier teksten die aanzetten tot actie.

– Ook hier is het niet nodig om je bedrijfsnaam te plaatsen.

– Plaats zo weinig mogelijk “uitsluitingswoorden”. Uitsluitingswoorden zijn woorden die een zin leesbaar maken, zoals “de, het, een” De crawler negeert deze woorden en ze dragen daarom niet bij aan je positie. Zorg er wel voor dat de tag prettig leesbaar blijft.

 

5: Handig om te weten

Dummy teksten

Als de website teksten nog niet gereed zijn, wil je mogelijk toch vaststellen hoe de teksten overkomen in het ontwerp van de pagina. Maar hoe kom je aan teksten als je nog geen teksten hebt? Gelukkig is hier een eenvoudige oplossing voor: Een lores ipsum generator. Een lorus ipsum generator genereert Latijnse teksten na opgave van het aantal paragrafen waarvoor je teksten wil en het aantal woord. De gegenereerde teksten kun je vervolgens kopiëren en plakken in je pagina.

Ga eens naar: http://generator.lorem-ipsum.info/

Een leuke variant op de traditionele lorem ipsum teksten is de Bacon Ipsum generator. Deze generator geeft teksten die gerelateerd zijn aan….vlees.

http://baconipsum.com/

Als je (dummy) pagina gereed is kun je met de tool van Conversion Voodoo testen hoe je pagina in een flits overkomt. Bezoekers nemen binnen seconden een beslissing of ze op een pagina willen blijven of gaan bouncen. De tool “flashed” je pagina enkele seconden waarna je kunt vaststellen wat de bezoeker echt ziet als hij slechts enkele seconden naar de pagina kijkt.

http://www.conversionvoodoo.com/siteflasher.php

Checklist website teksten.

 

Alles nog even op een rijtje:

1: De voorbereiding.

A: Bepaal het thema van de pagina.

B: Stel vast voor wie de pagina bedoeld is.

C: Stel vast wat je met de pagina wilt bereiken.

D: Stel vast wat echte belangrijk is om te communiceren.

E: Stel vast welke zoekwoorden er bij  het thema en de doelstellingen passen.

F: Stel vast hoeveel ruimte je hebt voor de teksten.

G: Stel vast waar je je teksten plaatst.

H: Bepaal de teksten van de interne links op de pagina.

I: Doe een benchmark.

2: Teksten schrijven

A: Zorg er voor dat in één oogopslag is te zien waar de pagina over gaat.

B: Maak alinea’s van maximaal 5 zinnen.

C: Gebruik zinnen van maximaal 12 woorden

D: Alle alinea’s worden voorafgegaan door een alineakop, de header h1…h6

E: Maak gebruik van sub koppen en, indien mogelijk en relevant, tabellen.

F: Vermijd bij- en tussen zinnen. Wat in 10 woorden kan doe je niet in 20 woorden.

G: Probeer in elke alinea een Call to Action te plaatsen.

H: Schrijf spreektaal, geen schrijftaal. (Wel afhankelijk van de branche)

I: Gebruik ook synoniemen en verwante woorden

J: Maak het persoonlijk. Dus niet “het  bedrijf, het instituut” maar: Wij, jij, ons.

K: Gebruik “lijstjes”. Opsommingen zijn makkelijk en snel scanbaar.

L: Maak bij veel tekst gebruik van kleine samenvattingen.

M: Geef voorbeelden. Hiermee kun je de aandacht vasthouden.

N: Kweek herkenbaarheid.

O: De hoeveelheid tekst kan voor de zoekmachine een indicatie zijn van de belangrijkheid van de pagina. Gebruik daarom minimaal 400 woorden.

P: Teksten op een landingspagina of homepage gebruik je om interesse te wekken.

Q: Leef je in, in de zoekvraag die in eerste instantie in de zoekbalk is ingevoerd.

3: Wat je niet moet doen

A: Plaats geen “welkomstteksten”.

B: Vermijd de bedrijfshistorie.

C: Plaats geen belangrijke teksten in scripts en afbeeldingen.

4: Als de teksten gereed zijn

A: Maak de teksten voor de title tag.

B: Maak de teksten voor de description tag.

Als de teksten in de pagina’s zijn ingebracht controleer je de zoekwoorddichtheid. De dichtheid mag maximaal 8% zijn. Woorden in de navigatie, alt teksten van foto’s en woorden in headers en footers tellen ook mee.

Print Friendly, PDF & Email

Jouw reactie hieronder