Nut en noodzaak van online SEO checks en scans

De woorden “SEO check” suggereren dat je de status van je zoekmachine optimalisatie eenvoudig kunt vaststellen met een “check”. Dit wordt nog verder versterkt door het feit dat je online gratis, of voor enkele tientjes, een SEO scan kunt laten uitvoeren met als resultaat  een “volledig” rapport met informatie over de status van je zoekmachine optimalisatie. Dit lijkt perfect, immers gratis is altijd prettig en waarom zou je meer betalen. Aan de andere kant, hoe kan het dan dat SEO bureaus honderden tot duizenden Euro’s vragen voor hun SEO inspanningen? Vragen zij te veel, of krijg je te weinig informatie van waarde bij een gratis SEO scan? In dit EDU Expert Artikel bepreken we het verschil tussen een gratis online SEO scan en de SEO activiteiten van de SEO bureaus. Bovendien kijken we naar tussenvormen.

De gratis online SEO check.

Het laten uitvoeren van een gratis online SEO check kan zinvol zijn als je precies weet hoe je met de informatie in het rapport om moet gaan.  Het probleem van de gratis scan is dat de sites die deze aanbieden, suggereren dat je een volledig rapport krijgt met daar in de status van je optimalisatie en suggesties voor het verbeteren daarvan. Even de verbeteringen uitvoeren en je bent klaar! Helaas is de werkelijkheid anders. Voor serieuze SEO zijn deze rapportjes niet of nauwelijks bruikbaar. Natuurlijk bevatten de rapporten wel informatie die zinvol is in een optimalisatie project, echter de rapporten schieten volledig tekort als je je site serieus wilt optimaliseren. We gaan een aantal factoren bepreken die in de meeste SEO scan rapporten voorkomen en proberen vast te stellen hoe waardevol de uitkomsten van de Scan echt zijn.

Factor: W3C en CSS validatie.

Wat is het? Bij validatie wordt op de achtergrond door W3c (de organisatie die over html en CSS standaards gaat) gecontroleerd of er  “fouten”  in de html en CSS code zitten.

Belang voor SEO: Voor SEO is het aantal fouten helemaal niet van belang. De validatie is geen factor waar Google naar kijkt voor het bepalen van de SERP positie. Als je pagina in elke browser goed opent, en de snelheid van laden is goed (< 0.5 sec), dan hoef je je nergens zorgen over maken.

Factor: Meta descriptions.

Wat is het? Meestal wordt gecontroleerd of het aantal posities dat je tot je beschikking hebt voor de meta description (155) volledig wordt benut.

Belang voor SEO: Het is verstandig om alle posities te gebruiken, het is echter geen directe factor voor je ranking. Veel belangrijker dan het aantal benutte posities, is de kwaliteit van de tekst. De scan kan de kwaliteit echter niet vaststellen. Dat kan alleen handmatig en bovendien is hier specialistische kennis voor nodig.

Factor: Title tag

Wat is het? Meestal wordt gecontroleerd of het aantal posities (64) dat je tot je beschikking hebt voor de title volledig wordt benut.

Belang voor SEO: Het is verstandig om alle posities te gebruiken, het is echter geen directe factor voor je ranking. Veel belangrijker dan het aantal benutte posities, is de kwaliteit van de tekst. De scan kan de kwaliteit echter niet vaststellen. Dat kan alleen handmatig en bovendien is hier specialistische kennis voor nodig.

Factor: Robot.TXT

Wat is het?  Een Robot.TXT is een meta tag die die crawler o.a. vertelt of een pagina wel of niet mag worden geïndexeerd.

Wat kun je er mee? Je plaatst deze meta tag zelf in je html code, als je wilt dat een pagina niet wordt geïndexeerd.

Belang voor SEO? Geen. Er is geen enkele verplichting om de crawler te vertellen of een pagina wel of niet mag worden geïndexeerd. Wel kan het nuttig zijn Google middels de tag van bepaalde informatie te voorzien. Neem contact op met Eduwebsupport voor de details.

Factor: Heading H1….H6

Wat is het? De scan software kijkt of de koppen boven de alinea’s een heading label hebben. Er zijn 6 labels, h1 t/m h6. Je brengt ze zelf aan in je CMS systeem.

Wat kun je er mee? De labels zijn bedoeld om de crawler met nadruk te vertellen waar de pagina of de alinea over gaat.

Belang voor SEO: Beperkt. Google gebruikt deze informatie om vast te stellen waar pagina over gaat. Volgens de laatste inzichten heeft het gebruik van heading tags een beperkte invloed op de ranking (stand 2015).

Factor: Alt teksten afbeeldingen

Wat is het?  Alt teksten zijn “alternatieve” teksten die de inhoud van een afbeelding beschrijven.

Wat kun je er mee? Crawlers kunnen geen afbeeldingen lezen. Daarom gebruik je alt teksten om te vertellen wat de inhoud van de afbeelding is.

Belang voor SEO: Alt teksten geven een extra mogelijkheid om zoekwoorden te plaatsen. Soms is dit nuttig. Heb je geen alt teksten, maar is je pagina voldoende voorzien van zoekwoorden dan zal Google je niet afstraffen voor het ontbreken van alt teksten.

Factor: Tekst HTML ratio

Wat is het? Tekst/Html ratio berekend de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en de html.

Belang voor SEO: Google ziet graag veel en rijke content. Rijke content kenmerkt zich o.a door de hoeveelheid tekst. Veel tekst is immers informatiever dan (heel) weinig tekst. Wat veel of weinig is, is lastig aan te geven en mede afhankelijk van de concurrentie. Voor blogs geldt dat ze 300-400 worden moeten hebben.

Factor: Gebruik Flash en Frames

Wat is het? Flash en frames zijn technieken voor het presenteren van informatie op je site.

Belang voor SEO. Als een site volledig is opgebouwd uit flash of frames, kan Google de site vanwege de gebruikte techniek niet of nauwelijks indexeren.  Als slechts een klein deel van de informatie op een site door deze technieken wordt gegenereerd hoeft dat helemaal geen probleem te zijn en zal er geen negatief effect zijn op de vindbaarheid. Geeft de scan aan dat er flash of frames zijn gevonden neem dan contact op met Eduwebsupport. Wij kunnen vaststellen of het echt een probleem is en kunnen adviseren welke oplossingen er zijn.

Factor: Interne Pagina analyse: Dubbele content

Wat is het? Dubbel content is letterlijk dubbele content (inhoud teksten). Je hebt dezelfde teksten op meerdere pagina’s gebruikt.

Belang voor SEO. Google ziet dubbele content als “niet informatief”. Het zou bijdragen aan een negatieve ervaring van bezoekers aan de site.  Constateert Google pagina’s met dubbel content, dan zal Google een deel van deze pagina’s niet opnemen in de zoekresultaten. Voor de wel te tonen pagina’s zullen er geen effecten zijn voor de ranking. Omdat een deel van je pagina’s niet in de resultaten zal verschijnen kan dubbele content toch een negatief effect hebben op de prestaties van de site. Gebruik je veel van je content dubbel, dan is het verstandig om een specialist te raadplegen.

Factor: Interne links

Wat is het? Meestal telt de scan het aantal links per pagina. Er is een richtlijn om niet meer dan 100 links per pagina te gebruiken.

Belang voor SEO: Interne links zijn belangrijk voor de gebruiker en de zoekmachine. Het aantal links zegt echter niets over de kwaliteit. Afhankelijk van je site kunnen een zeer beperkt aantal links prima zijn. Belangrijker dan het aantal links zijn de link teksten en de distributie over de site. De kwaliteit hiervan kan alleen handmatig door een SEO specialist worden vastgesteld. Bij een hele slechte link distributie kunnen er crawl problemen ontstaan.

Factor: Gebroken links

Wat is het?  Als je op een gebroken link klikt, dan kom je niet op de pagina waar je naar toe wilt.

Belang voor SEO: Google verlaagt niet direct je positie als je gebroken links hebt.  Als het probleem heel groot is, dus veel gebroken links die over een langere tijd niet gerepareerd worden, dan kan het wel een effect hebben op de ranking. Veel gebroken links kunnen ook een effect hebben op de indexeerbaarheid door Google. Bovendien is het niet gebruiksvriendelijk en dat kan je conversie nadelig beïnvloeden. Repareer gebroken links.

Factor: www resolve

Wat is het? De url http://mijndomein.nl en http://www.mijndomein.nl, zijn technisch verschillende domein, hoewel ze vaak naar dezelfde website gaan. Als je Google niet vertelt (In de Webmaster tools) dat beide domeinen van jou zijn, en je geeft bovendien geen voorkeursdomein op, dan kan Google één van de sites zien als dubbele content (dus spam). Hoewel je zelf alleen met één van de twee varianten werkt, kan het zijn dat ergens op het internet een linkpartner een andere notatie kiest. Er is op dat moment sprake van 2 sites met dezelfde content.

Belang voor SEO:  Je moet altijd voorkomen dat je problemen krijgt met dubbele content. Krijg je de melding dat er een www resolve probleem is, dan kun je dat eenvoudig in de webmastertools oplossen door ook de url waar je niet mee werkt te verifiëren en vervolgens Google vertellen wat je voorkeursdomein is. Is er geen probleem dan is het prima, maar dat beïnvloed je SERP positie niet.

Factor: Ranking

Wat is het?  De positie van een pagina in de natuurlijke resultaten voor een bepaald zoekwoord.

Belang voor SEO:  Iedere website eigenaar wil een hoge positie met een bepaald zoekwoord. Dat is één van de doelstellingen van je SEO. De ranking informatie geeft je de positie op dat moment. De vraag is echter of het zoekwoord waarop de ranking gebaseerd is, ook het zoekwoord is waarvoor je goed wil ranken. Als dat niet zo is, is deze informatie nutteloos.

Factor: Keyword density

Wat is het?  Keyword density, zoekwoorddichtheid, geeft aan het percentage zoekwoorden ten op zichtte van de totale tekst, inclusief woorden in de navigatie en header en footer.

Belang voor SEO:  De zoekwoorddichtheid mag maximaal 8% zijn (indicatie). Een hoger percentage kan worden gezien als spam.  Een heel laag percentage kan betekenen dat je pagina niet is geoptimaliseerd voor een bepaald zoekwoord. Dit moet je aanpassen.

Factor: PageRank

Wat is het? PageRank is een indicatie van het aantal externe links dat naar een pagina linkt. Heeft een site een hoge PageRank dan linken er veel andere sites naar deze pagina.

Belang voor SEO: In de begin dagen van het internet betekende een hoge PageRank dat de pagina populair en daarmee belangrijk was. Het gevolg was dat er veel sites werden gecreëerd voor het onderbrengen van links, de zogenaamde linkfarms.  In reactie daarop heeft Google algoritmes ontwikkeld die op een andere manier de belangrijkheid van een pagina vaststellen. Hoewel Google nog steeds PageRank informatie verspreidt is deze niet meer van belang. Pagina’s met een hoge PageRank scoren vaak laag in de SERP, denk aan de startpagina’s. Pagina’s met een lage of geen PageRank kunnen makkelijk de eerste positie krijgen als de content relevant is. Negeer PageRank!

Factor: Aantal geïndexeerde pagina’s.

Wat is het? Het getal geeft het aantal pagina’s aan dat door Google is geïndexeerd.

Wat kun je er mee? Het getal dat de scan presenteert is vaak niet het correcte aantal geïndexeerde pagina’s. Als er een groot verschil zit tussen dit getal en het aantal pagina’s van je site dan kan dit een indicatie van crawlproblemen zijn. Alleen in de webmastertools ( Goolge Search console) vind je accurate informatie m.b.t. het aantal geïndexeerde pagina’s.

Belang voor SEO. Als niet alle pagina’s geïndexeerd zijn, kan dat nadelig zijn voor ranking in de SERP van de pagina’s die wel zijn geïndexeerd. Daarnaast zullen niet geïndexeerde pagina’s niet in de SERP verschijnen en dat is per definitie nadelig.

Factor: DMOZ

Wat is het? DMOZ, beter bekend als de Open Directory Project (ODP) is een Directory. Een directory is een verzameling websites. Vroeger had Google zelf ook een directory, echter deze bestaat niet meer. Voor de eigen directory putte Google uit de data van het ODP.

Belang voor SEO: Toen Google zelf nog een directory had, had Google er belang bij dat sites waren opgenomen in het OPD. Sites opgenomen in het ODP kregen daarom een voordeel van Google waardoor de SERP positie positief werd beïnvloed. Nu Google geen eigen directory meer heeft is dit voordeel weggevallen. Opname van je site in OPD heeft nu net zoveel waarde als een link van elke andere site met dezelfde waarde.

Factor: 404 Error pagina.

Wat is het? Een 404 Error pagina is een pagina die wordt gegenereerd als er op een dode link wordt geklikt.

Wat kun je er mee? Een 404 pagina wordt altijd gegenereerd na het klikken op een dode link. Dit gaat automatisch via de server.  Waar de scan software naar kijkt is of er een standaard 404 pagina wordt gegenereerd of een 404 pagina die door de eigenaar van de site is aangepast, bijvoorbeeld door het plaatsen van bezoekersvriendelijke teksten.

Belang voor SEO: Voor je SERP ranking is het niet van belang of een standaard pagina wordt gegenereerd of een aangepaste pagina. Een aangepaste, vriendelijke pagina kan er wel voor zorgen dat bezoekers minder snel zullen bouncen. Het effect is echter niet of nauwelijks meetbaar.

Factor: Laadtijd

Wat is het? De laadtijd is de tijd die nodig is voor het laden van een pagina in de browser.

Belang voor SEO: Google meet op zeer bescheiden schaal de laadtijd en verwerkt dat in de algoritmen. Feitelijk is het nu nog geen factor voor de SERP positie. Google heeft wel richtlijnen voor de laadtijd: Een pagina moet binnen 2 seconden laden, maar binnen 0.5 seconden is ideaal. Maak je gebruik van Adwords dan is de laadtijd wel van belang. De Cost per Click die je betaald is ook een beetje afhankelijk van de laadtijd.

Factor: Social Monitoring.

Wat is het? Deze factor betreft het aantal keren wat je wordt genoemd in de verschillende media.

Belang voor SEO: Aanwezigheid in de Social media is absoluut een factor bij het berekenen van de SERP. Probleem is dat niemand precies weet hoe Google dat doet. Aan de factor zoals deze wordt weergegeven door de Scan software kun je dan ook geen enkele conclusie verbinden. Raadpleeg een specialist.

Conclusie:

De meeste “factoren” die bij gratis of bijna gratis worden onderzocht hebben geen directe invloed op je SERP positie. Voor zover ze wel een rol spelen gaat het niet om een rekenkundig aantal maar om concrete inhoud, en dat kan de software niet bepalen. Een website kan een optimalisatie score van 80% halen en toch weinig traffic krijgen en niet goed converteren.

SEO drijft op zoekwoordonderzoek, concurrentieonderzoek, kwaliteitscontent en linkbuilding. Geen van voorgaande drivers kan goed middels de genoemde software goed worden onderzocht.

Advies: Gebruik deze software niet om een indicatie te krijgen van de mate van zoekmachine optimalisatie.

Wil je een gedegen SEO analyse ga dan naar een gerenommeerd SEO bureau. De kosten liggen niet al te hoog. Vraag Eduwebsupport naar de mogelijkheden.

 

Tip: Veel meetwaarden die worden gepresenteerd bij een gratis analyse kun je zelf makkelijk laten genereren door een van de vele gratis online tools te gebruiken. Een goed voorbeeld is de add on SEO Quake voor Firefox. Deze add on geeft je in één oog opslag een aantal belangrijke meetwaarden waarmee je je eigen SEO analyse kunt starten.

In het verlengde daarvan is het ook goed om de “developer tool” add on voor FireFox te down loaden. Dit is een goede aanvulling op SEO Quake.

 

EDUwebsupport

Print Friendly, PDF & Email

Jouw reactie hieronder